૧૦૦+ Zindagi Shayari Gujarati | અધુરી જિંદગી લાગણી શાયરી

zindagi shayari gujarati મિત્રો આજ ની આ પોસ્ટ માં અમને zindagi shayari gujarati અને જેની પણ અધુરી લાગણી શાયરી રહી ગઈ હોય એના માટે બેસ્ટ શાયરીઓ મુકવામાં આવી છે જેમ કે અધુરી લાગણી શાયરી જીંદગી લાગણી શાયરી જીંદગી શાયરી જિંદગી શાયરી જિંદગી શાયરી ટેટસ zindagi shayari in Gujarati 2 line અને આ પોસ્ટ માં ૧૦૦  … Read more

Join WhatsApp Group
close button